Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń Parafia Wohyń

Wydruk pochodzi z: www.parafiawohyn.pl, data: 23-01-2020

Drukuj

Przemienienie Pańskie

6 sierpnia Kościół Katolicki obchodzi święto Przemienienia Pańskiego na pamiątkę cudownej przemiany Chrystusa wobec uczniów: Piotra, Jakuba i Jana.

 Podczas Przemienienia na górze Tabor Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie,  jest Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na ich oczach, aby w dniach próby wiara Apostołów w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Przypomnieli w ten sposób uczniom Chrystusa proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego.
   Święto to przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego święto to jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała. Ale warunkiem naszego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
<<< Powrót
Dodano: 06 Sierpień 2013
Projekt i wykonanie: Orange Computers