Początkowe dzieje Wohynia związane są z postacią Leszka Czarnego i końcem XIII w. W 1519 r. król Zygmunt I Stary nadał osadzie pierwsze przywileje, rozszerzając je następnie w 1522 r. Zgodnie z tymi nadaniami miasto miało rządzić się według prawa magdeburskiego. "Na wieczne czasy" król pozwalał handlować wszystkim przyjeżdżającym do miasta za odpowiednią opłatą. Targ miał się odbywać w dzień sobotni, a jarmark na św. Michała i św. Jędrzeja.W 1555 r. król Polski, wielki książę litewski Zygmunt II August zatwierdził przywileje nadane miastu dotychczas przez jego ojca i nadał Wohyniowi nowe przywileje. Król nadał miastu herb "Rak" "do pieczętowania i używania we wszelkich miejskich potrzebach" oraz prawo do urządzania jarmarku na dzień św. Krzyża.W połowie XVI w. Wohyń był miastem królewskim w ziemi brzeskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego leżącym na pograniczu z Koroną (w sąsiedztwie ziemi chełmskiej). Nieduże miasto w układzie sześciu ulic (Rynek, Nad Stawami, Ku Parczewowi, Gościniec Łukowski, Kowalska i Średnia) posiadało centralnie położony rynek, liczyło 370 domów i ok. 2300 mieszkańców. Wohyń zajmował wówczas powierzchnię 167 włók chełmińskich (tj. ok. 2800 ha) i przynosił dochód w wysokości 550 florenów polskich. Wohyń był miastem znaczącym jak na ówczesne czasy. W mieście miał siedzibę starosta wohyński Eustachy Wołłowicz (kasztelan trocki, fundator dworu królewskiego w Wohyniu), zaś bezpośrednio przez zawarciem unii lubelskiej miasto było miejscem zjazdu szlachty litewskiej.Wielokrotnie niszczone i odbudowywane miasto nierozerwalnie dzieliło swe losy z tą częścią kraju. Razem z innymi miastami Podlasia Wohyń utracił prawa miejskie w 1870 r. licząc wówczas 254 domy z 2145 mieszkańcami, wśród których 55% było Polakami a 44% Żydami, resztę stanowiła ludność pochodzenia rosyjskiego i niemieckiego. Dochód Wohynia w 1867 r. wynosił 392 ruble. Największa liczba ludności zamieszkiwała Wohyń w 1914 r., który liczył wówczas 3968 mieszkańców.W dwudziestoleciu międzywojennym Wohyń był tzw. osadą miejską w powiecie radzyńskim liczącą ok. 2600 mieszkańców. Targi odbywały się co czwartek, a raz w miesiącu jarmark. Silnie rozwinięte było rzemiosło, handel i usługi prowadzone w znacznej mierze przez ludność pochodzenia żydowskiego. Na zarejestrowanych w 1928 r. ok. 90 podmiotów gospodarczych powyżej 80% właścicielami byli Żydzi, np. krawcy wohyńscy to: H. Altbier, U. Ejdelman, S. Grabarz, D. Gerszman, Sz. Mleczak, B.,H. i M. Pejsachowiczowie, S. Rojzman, L. Rozencweig, L. Rozmaryn, H. Szafirsztejn, A. Tenenbaum.W 1939 r. Wohyń został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. Bezpośrednią przyczyną nalotu było poszukiwanie i chęć zniszczenia miejsca postoju 55 Samodzielnej Eskadry Bombowej. Eskadra ta mająca swe stałe bazy w Lidzie na Wileńszczyźnie już 31 sierpnia 1939 r. przybyła na lotnisko polowe w Maryninie koło Radzynia Podlaskiego, skąd w pierwszych dniach wojny wykonała szereg nękających nalotów na nacierające wojska niemieckie tracąc przy tym 3 samoloty i 9 ludzi. Obrona plot. lotniska zestrzeliła 1 Heinkla He 111. W odwecie Luftwaffe wykonała 9 września szereg nalotów na pobliskie miejscowości, wśród których był i Wohyń. Zginęło wówczas kilkunastu mieszkańców. Na cześć ofiar plac w centrum miejscowości otrzymał nazwę plac 9 Września 1939 r.

Żródło: pl.wikipedia.org

Więcej informacji o gminie Wohyń na stronie:

 

Wiersze naszej parafianki:

Każde skinienie,

uśmiechu drżenie, 

otuchy słowa

współczucia westchnienie.

Wynagrodź Panie

swą Łaską Świętą

tę miłość ludzi

w sercach zamniętą.

Błogosław ręcę ludzi życzliwych

w modlitwy trudzie złożone,

w te dni dla nas smutne

lecz nie beznadziejne

 bo w Twojej nadziei i miłości zamknione.

 Wohyń 1994.04.02

Krótka była nasza

pierwsza rozmowa

-"Kochają mnie"-

rzekłaś te słowa.

Miłość Boga i ludzi

przywróciła Cię dla nas,

abyś nas cieszyła

Córeczko Kochana!

Na Intensywnej Terapii

pochyliali sie nad Tobą

siostra i lekarz- brat,

abyś swoim życiem

ubogacała ten świat.

Trudne były to dla nas

wszystkich dni,

a nagrodą są

Twój uśmiech, cudne oczy..

po prosty Ty!

Bogu dzieki składamy,

 że znów jesteś z nami,

a tym którzy poświęcili

trudy nocy i dni

 dał radość i szczęście

 i spokojne sny.

Wohyń, 1994. 04. 02

Święta

Wtorek, XV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Kamila de Lellis, prezb. albo wsp. św. Henryka

Sonda

Czy jesteś za tym, aby nadal trwały transmisje Mszy Świętej?

TAK

NIE