Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021

Święta

Czwartek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I
Święto św. Kazimierza, królewicza